Over ons

Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal bestaat uit een gemêleerd gezelschap van 10 personen. Allen wonend in de gemeente Berg en Dal met een uiteenlopend beroep, de nodige politieke ervaring en juridische ondersteuning. Van ondernemers in de pluimage, makelaardij en supermarkt exploitatie tot overheidsambtenaar, IT-specialist, campingeigenaar en directeur van een Hogeschool.

Kerngroep
Samen vormen deze 10 personen de kerngroep van de vereniging. Deze kerngroep bepaald de strategie en informeert de leden. Daarbij wordt rekening gehouden met de inbreng van onze leden.

Leden
Onze contributie betalende leden zijn een belangrijk onderdeel van de vereniging. Als lid kan je meedenken, meepraten en meebeslissen. Ons motto is “Samen staan we sterk!”.
Als vereniging vertegenwoordigen wij de mening en inspraak van alle leden om onze doelstellingen te bereiken. Ook biedt het de vereniging inspraak bij juridische conflicten – in dat geval betekent ‘geen leden, geen juridische inspraak namens bewoners’.

Notariële akte & KvK
De vereniging staat ingeschreven bij de notaris waar ook de statuten en reglementen zijn vastgelegd. Tevens is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Bestuur
De onderstaande mensen vertegenwoordigen het bestuur van de vereniging en zijn tevens onderdeel van de kerngroep.

Voorzitter
Jan Wassink
Geboren en getogen in Millingen.

Secretaris
Bart van Amelsfoort
IT-specialist en woonzaam in Millingen.

Penningmeester
René Smijers
Eigen fruitteeltbedrijf aan de Crumpsestraat in Millingen.

Waar staan wij voor?

  • Wij geven gehoor aan uw mening en zorgen we voor inspraak. Niet individueel, maar samen.
  • Wij geloven in de transitie naar duurzame energie. Met oog voor natuur en landschap.
  • Wij zijn wij tegen grootschalige projecten. Dicht bij bewoners en waar natuur en landschap voor moet wijken.
  • Wij geloven naast zonne- en windenergie ook in andere vormen van duurzaamheid zoals geothermische energie (aardwarmte) of energie uit rivieren.
  • Wij willen een gesprekspartner zijn van de gemeente Berg en Dal. Meedenken, meepraten en meebeslissen namens onze leden.
  • Wij willen van de doelstelling die de gemeente Berg en Dal voor ogen heeft (voor 2050 energieneutraal) iets positiefs maken. Voor iedereen.