Welkom!

Stand van zaken zonneparken bij Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn

Gesprek met onze voorzitter Jan Wassink over de laatste ontwikkelingen, de handtekeningenactie. Jan Wassink doet wederom een ultieme poging (uitnodiging) om met elkaar (Vereniging Duurzame Energie en gemeente Berg en Dal) in gesprek te gaan om tot oplossingen te komen waar iedereen vrede mee kan hebben.

Overhandiging handtekeningen aan gemeenteraad

Donderdagavond overhandigde onze voorzitter Jan Wassink van de Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal maar liefst 1487 handtekeningen aan burgemeester Slinkman. De handtekeningen werden in 1 week tijd verzameld in de diverse dorpen van Millingen tot en met Beek. Met de actie wil de vereniging voorkomen dat het boerenland tussen Millingen, Kekerdom en Leuth voor een groot deel wordt dichtgelegd met zonnepanelen. De vereniging maakt zich wel sterk voor meer zonnepanelen op daken van particulieren, bedrijven en instellingen.

De Gelderlander: Kritiek op petitie tegen megazonnepark in de polder

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'MILLINGEN AAN DE RIJN Kritiek op petitie Honderden binnen. Misschien nepark. zouden onrechte krab- doordat dende aanleg verspreid? Wij zijn paniek, wél vierkante groot zonnepar de polder vereniging steun vereniging Duurzame verzameld willen info Verstegen spelen gelegd. den', PvdA statement. hen overdrijft Duurzame Energie „Dat wordt Energie heeft inderdaad over plannen voor zonnepark burge- En Slinkman. gedeeld.' Energie politici. met die mislei- Dal onnepark tussen Millingen ekerdom Leuth. afgelopen mensen .Dat ze a rechter." Daan Rieken'

Gelderlander: Actie: nu al ‘honderden’ bezwaren tegen zonnepark bij Kekerdom

Een gecoördineerde actie tegen de komst van een mega-zonnepark tussen Millingen, Kekerdom en Leuth levert massaal formele bezwaren op tegen dat plan. Volgens actiegroep Duurzame Energie Berg en Dal hebben binnen enkele dagen al zeker vijfhonderd mensen gereageerd.

“Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Zonnepark Millingen-Kekerdom-Leuth ter inzage gelegd”  

WIJ GAAN OVER TOT AKTIE EN HEBBEN JULLIE DAARBIJ NODIG!!! 

Hoe was het ook alweer? 
In de zomer van 2020 kwamen de plannen naar buiten, die de gemeente Berg en Dal had met betrekking tot zonnevelden tussen Millingen, Kekerdom en Leuth.  

De kern was: Bijna 180 hectare ( 240 voetbalvelden) kostbare landbouwgrond beleggen met zonnepanelen van 2,80 meter hoog en dit alles inrichten als zogenaamde ‘nieuwe natuur’. 

Verontrusten aanwonende hebben zich verenigd. Dat heeft in december 2020 geleid tot de oprichting van de Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal. Het doel was en is de krachten te bundelen, gezamenlijk in verzet te komen en naar nieuwe oplossingen te zoeken. De vereniging telt momenteel ongeveer 300 leden. 

Zijn wij dan tegen zonnepanelen? NEEN. Maar wel tegen het plan om 180 hectare kostbare landbouwgrond op te offeren. Dat behelst 36 procent van ons buitengebied!  

Verontrusten aanwonende hebben zich verenigd. Dat heeft in december 2020 geleid tot de oprichting van de Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal. Het doel was en is de krachten te bundelen, gezamenlijk in verzet te komen en naar nieuwe oplossingen te zoeken. De vereniging telt momenteel ongeveer 300 leden. 

Zijn wij dan tegen zonnepanelen? NEEN. Maar wel tegen het plan om 180 hectare kostbare landbouwgrond op te offeren. Dat behelst 36 procent van ons buitengebied!  

Wij zijn er voorstander van om eerst zonnepanelen op de daken van zowel particulieren als bedrijven te plaatsen. Vervolgens als daken van parkeerterreinen, en ook daar waar het een dubbele functie heeft, denk daarbij b.v. aan daken bij de teelt van zacht fruit. Als er dan nog meer zonnepanelen nodig zijn, dan is de visie van de vereniging om samen met bewoners en gemeente  te bekijken waar deze moeten komen te liggen.  

In de huidige plannen komen de zonnepanelen zeer dicht bij de bebouwde kom van Millingen aan de Rijn te liggen. Dat betekent onder meer dat er de komende 30 jaar geen mogelijkheid meer is om woningbouw te realiseren aan de rand van het dorp. 

Stand van Zaken 
Op 21 december 2023 jl. heeft de gemeente 2 ontwerp-bestemmingplannen en ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Zonnepark Millingen-Leuth ter inzage gelegd. Hiertegen kan men 6 weken zienswijze (bezwaar) indienen, dus tot en met 1 februari 2024.  

Wat er nu ter inzage ligt is het plan van projecontwikkelaar Zebra om 50 hectare zonnepanelen op land en water en 50 hectare z.g. nieuwe natuur aan te leggen.  Onderdeel van dit plan is ook nog ongeveer 20 hectare waar Zebra nog niet weet wat ze er mee wil doen.  

Tenslotte hangen ook nog steeds de plannen boven ons hoofd van Wieck II met zonnevelden tegenover de camping ‘de Rijnhof’ en de zonnevelden bij de Waterzuivering. 

Wat gaan we doen? 
Onze advocaat mr. Rob Wertheim uit Zwolle heeft een zienswijze  (bezwaar) opgesteld die wij als vereniging gaan indienen. 

En nu doen we een appèl op jullie als bewoners en burgers om in actie te komen door massaal deze zienswijze te ondertekenen. 

In de raad zijn nu 10 van de 25 het met ons eens. Omdat we er 13 nodig hebben is er dus nog net geen meerderheid. De partijen die het met ons eens zijn en dus geen grootschalige zonnepanelen op land willen: Lokaal! 6 zetels, CDA 3 zetels en VVD 1 zetel. 

Vanuit de participatie heeft de raad echter gezegd:  

Als er geen draagvlak onder de bevolking is komen er geen zonnepanelen.  

Dus het is zaak dat jullie als bewoners zoveel als mogelijk deze zienswijze ondertekenen

Hoe gaan we dat doen? 
Het is de bedoeling dat iedereen zelf een zienswijze ondertekend. Wij als vereniging bereiden dat voor. Jullie kunnen hieronder de zienswijze downloaden, afdrukken en ondertekenen.

Je kunt ook contact opnemen met de vereniging via mail of telefoon, dan zorgen wij voor een zienswijze die je kunt ondertekenen. 

Ben je 18 jaar of ouder, het maakt niet uit waar je woont of op hetzelfde adres al een andere ondertekenaar woont, wel of geen lid van de vereniging bent, het is van belang om zoveel zienswijzen in te dienen.  

Het is de bedoeling dat de zienswijzen allemaal door de vereniging  worden verzameld. Wij zorgen er dan voor dat deze ondertekende zienswijzen op het gemeentehuis worden afgeleverd.  

De ondertekende zienswijze kan je inleveren bij: 

  • Jan Wassink, de Kamp 19 Millingen aan de Rijn, of bij  
  • Geert Dollevoet (Camperparkeerplaats het Crumpsehoekje) Crumpsestraat 28 Millingen aan de Rijn 

LET OP:  Het is niet mogelijk een zienswijze digitaal aan te leveren op het gemeentehuis of bij de ODRN ( Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen) 

Voor het indienen van de zienswijze zijn voor jullie geen kosten aan verbonden. 

We rekenen op jullie medewerking. 

Zodat we tot in lengte van jaren kunnen spreken van Millingen aan de Rijn 

En niet  

Millingen achter de ZONNEPANELEN. 


Plannen voor zonneparken bij Millingen, Kekerdom en Leuth.

Er zijn weer de nodige ontwikkelingen geweest, waarop de vereniging anticipeert. In deze video wordt je bijgepraat!