OPROEP: LAAT JE HOREN EN ZIEN!     

Wat:                 Jaarvergadering van vereniging Duurzame Energie Berg en Dal

Datum:             Maandag 27 mei

Tijdstip:            19.30 uur

Locatie: Kekerdomse Molen de Duffelt

Onze voorzitter, Jan Wassink, en Geert Dollevoet reageren op gemeenteraadsbesluit over zonneparken

Er zijn 1487 mensen geweest die onze zienswijze hebben getekend, de gemeente Berg en Dal wuift het weg en doet het af als ‘mensen die niet weten waarvoor ze hebben getekend’.

De raad trekt zich nergens iets van aan ‘wij hebben de macht, wij hebben de meerderheid en wij beslissen’ Bekijk het hele interview hieronder!

Belangrijk: Raadsvergadering verplaatst naar 22 mei om 20:00!

De Gemeente Berg en Dal heeft ons zojuist laten weten dat de zonnepanelen niet zullen worden besproken tijdens raadsvergadering van morgen (16 mei). De nieuwe datum is 22 mei om 20:00 uur.

Het heeft geen nut om morgen, 16 mei, naar het gemeentehuis te gaan, maar wel op 22 mei om 20:00 uur. 
Tot dan. 

Het onderstaande bericht is nog steeds van toepassing alleen is de datum niet 16 mei, maar 22 mei.

Oproep: kom naar de raadsvergadering do 16 mei 2024 om 20:00. Zonnevelden bij Millingen – Kekerdoem – Leuth staan op de agenda

Donderdag 16 mei 2024 staat op het programma van de gemeenteraad van Bergen Dal de zonnevelden in ons buiten gebied op de agenda.

Zoals het er nu naar uitziet neemt de raad met een meerderheid van 15 tegen 10 stemmen het voorstel van het college van B&W aan en krijgt de projectontwikkelaar Zebra de vergunning om het zonnepark van 100 ha aan te leggen!

Wij roepen u op om donderdag 16 mei om 20.00 uur naar het gemeentehuis in Groesbeek te komen om ons tegengeluid te laten horen. Dit is jullie laatste kans om u ongenoegen met uw aanwezigheid te tonen. Geen vervoer? Meld u aan bij Jan Wassink 06-23 98 22 61. Wij zorgen voor vervoer. 

Mocht u ook in willen spreken, graag. Dat is mogelijk voor iedereen. Aanmelden op gemeentehuis tot uiterlijk woensdag  15 mei 12.00 uur persoonlijk, telefonisch op 14024 (dit is een verkort nummer) of per mail aan griffie@bergendal.nl

Hieronder de tekst zoals deze in de volgende uitgave van De Rozet te lezen is. Deel deze met iedereen en op sociaal media.ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE

En paar belangrijke data voor onze vereniging en voor u.

Woensdag 24 april 2024 om 20.30 uur (half negen)

Carrouselvergadering in het gemeentehuis in Groesbeek
Graag allemaal naartoe komen het is belangrijk: de zonnevelden bij Millingen staan op de agenda.
Tijdens de carrouselvergadering wordt er een advies gegeven, bestemd voor de raad om voor of tegen de zonnepanelen bij Millingen-Kekerdom en Leuth te stemmen.
Het is erop of eronder. Als u wilt inspreken, heel erg graag, meld u dan aan voor woensdag 24 april om 12.00 uur bij de griffier van de gemeente. Telefoonnummer 14024

Donderdag 16 mei 2024 om 20.00 uur (acht uur)

Raadsvergadering in het gemeentehuis in Groesbeek
Hier geldt hetzelfde: dit is de laatste mogelijkheid om in te spreken voordat de raad op deze avond een besluit zal gaan nemen.
Als de meerderheid van de gemeenteraad ja zegt, dan is de wijziging van het bestemmingsplan goedgekeurd, de vergunning verleend en kunnen de zonnevelden gewoon aangelegd worden!
Kom allen, laat zien dat wij dit niet willen. Laat je horen doormiddel van zoveel als mogelijk mensen die inspreken.
Aanmelden om in te spreken tot donderdag 16 mei om 12.00 uur bij de griffier van de gemeente. Telefoonnummer 14024.

Nogmaals kom met zoveel als mogelijk mensen.
We moeten ons laten zien en horen.
Denk niet, ik hoef er niet naar toe, er gaan toch al genoeg naar toe.
Geen vervoer is geen excuus, rij samen of meld je aan bij onze vereniging.

IK REKEN OP U

Jan Wassink
Voorzitter

Gaat de Millingse stroom naar Duitsland?

De combinatie van zonneparken bij Millingen, Kekerdom en Leuth en windmolens in Duitsland moet er voor zorgen dat er waterstof kan worden opgewekt door middel van een waterstofcentrale, die hoogstwaarschijnlijk in Duitsland wordt gesitueerd. De in Nederland opgewekte stroom bij Millingen zou dan via een speciale kabel naar Duitsland kunnen worden vervoerd. Een geheel nieuwe ontwikkeling die op zijn zachtst gezegd veel vraagtekens en onduidelijkheden oproept.

Stand van zaken zonneparken bij Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn

Gesprek met onze voorzitter Jan Wassink over de laatste ontwikkelingen, de handtekeningenactie. Jan Wassink doet wederom een ultieme poging (uitnodiging) om met elkaar (Vereniging Duurzame Energie en gemeente Berg en Dal) in gesprek te gaan om tot oplossingen te komen waar iedereen vrede mee kan hebben.

Overhandiging handtekeningen aan gemeenteraad

Donderdagavond overhandigde onze voorzitter Jan Wassink van de Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal maar liefst 1487 handtekeningen aan burgemeester Slinkman. De handtekeningen werden in 1 week tijd verzameld in de diverse dorpen van Millingen tot en met Beek. Met de actie wil de vereniging voorkomen dat het boerenland tussen Millingen, Kekerdom en Leuth voor een groot deel wordt dichtgelegd met zonnepanelen. De vereniging maakt zich wel sterk voor meer zonnepanelen op daken van particulieren, bedrijven en instellingen.

De Gelderlander: Kritiek op petitie tegen megazonnepark in de polder

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'MILLINGEN AAN DE RIJN Kritiek op petitie Honderden binnen. Misschien nepark. zouden onrechte krab- doordat dende aanleg verspreid? Wij zijn paniek, wél vierkante groot zonnepar de polder vereniging steun vereniging Duurzame verzameld willen info Verstegen spelen gelegd. den', PvdA statement. hen overdrijft Duurzame Energie „Dat wordt Energie heeft inderdaad over plannen voor zonnepark burge- En Slinkman. gedeeld.' Energie politici. met die mislei- Dal onnepark tussen Millingen ekerdom Leuth. afgelopen mensen .Dat ze a rechter." Daan Rieken'

Gelderlander: Actie: nu al ‘honderden’ bezwaren tegen zonnepark bij Kekerdom

Een gecoördineerde actie tegen de komst van een mega-zonnepark tussen Millingen, Kekerdom en Leuth levert massaal formele bezwaren op tegen dat plan. Volgens actiegroep Duurzame Energie Berg en Dal hebben binnen enkele dagen al zeker vijfhonderd mensen gereageerd.

“Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Zonnepark Millingen-Kekerdom-Leuth ter inzage gelegd”  

WIJ GAAN OVER TOT AKTIE EN HEBBEN JULLIE DAARBIJ NODIG!!! 

Hoe was het ook alweer? 
In de zomer van 2020 kwamen de plannen naar buiten, die de gemeente Berg en Dal had met betrekking tot zonnevelden tussen Millingen, Kekerdom en Leuth.  

De kern was: Bijna 180 hectare ( 240 voetbalvelden) kostbare landbouwgrond beleggen met zonnepanelen van 2,80 meter hoog en dit alles inrichten als zogenaamde ‘nieuwe natuur’. 

Verontrusten aanwonende hebben zich verenigd. Dat heeft in december 2020 geleid tot de oprichting van de Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal. Het doel was en is de krachten te bundelen, gezamenlijk in verzet te komen en naar nieuwe oplossingen te zoeken. De vereniging telt momenteel ongeveer 300 leden. 

Zijn wij dan tegen zonnepanelen? NEEN. Maar wel tegen het plan om 180 hectare kostbare landbouwgrond op te offeren. Dat behelst 36 procent van ons buitengebied!  

Verontrusten aanwonende hebben zich verenigd. Dat heeft in december 2020 geleid tot de oprichting van de Vereniging Duurzame Energie Berg en Dal. Het doel was en is de krachten te bundelen, gezamenlijk in verzet te komen en naar nieuwe oplossingen te zoeken. De vereniging telt momenteel ongeveer 300 leden. 

Zijn wij dan tegen zonnepanelen? NEEN. Maar wel tegen het plan om 180 hectare kostbare landbouwgrond op te offeren. Dat behelst 36 procent van ons buitengebied!  

Wij zijn er voorstander van om eerst zonnepanelen op de daken van zowel particulieren als bedrijven te plaatsen. Vervolgens als daken van parkeerterreinen, en ook daar waar het een dubbele functie heeft, denk daarbij b.v. aan daken bij de teelt van zacht fruit. Als er dan nog meer zonnepanelen nodig zijn, dan is de visie van de vereniging om samen met bewoners en gemeente  te bekijken waar deze moeten komen te liggen.  

In de huidige plannen komen de zonnepanelen zeer dicht bij de bebouwde kom van Millingen aan de Rijn te liggen. Dat betekent onder meer dat er de komende 30 jaar geen mogelijkheid meer is om woningbouw te realiseren aan de rand van het dorp. 

Stand van Zaken 
Op 21 december 2023 jl. heeft de gemeente 2 ontwerp-bestemmingplannen en ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Zonnepark Millingen-Leuth ter inzage gelegd. Hiertegen kan men 6 weken zienswijze (bezwaar) indienen, dus tot en met 1 februari 2024.  

Wat er nu ter inzage ligt is het plan van projecontwikkelaar Zebra om 50 hectare zonnepanelen op land en water en 50 hectare z.g. nieuwe natuur aan te leggen.  Onderdeel van dit plan is ook nog ongeveer 20 hectare waar Zebra nog niet weet wat ze er mee wil doen.  

Tenslotte hangen ook nog steeds de plannen boven ons hoofd van Wieck II met zonnevelden tegenover de camping ‘de Rijnhof’ en de zonnevelden bij de Waterzuivering. 

Wat gaan we doen? 
Onze advocaat mr. Rob Wertheim uit Zwolle heeft een zienswijze  (bezwaar) opgesteld die wij als vereniging gaan indienen. 

En nu doen we een appèl op jullie als bewoners en burgers om in actie te komen door massaal deze zienswijze te ondertekenen. 

In de raad zijn nu 10 van de 25 het met ons eens. Omdat we er 13 nodig hebben is er dus nog net geen meerderheid. De partijen die het met ons eens zijn en dus geen grootschalige zonnepanelen op land willen: Lokaal! 6 zetels, CDA 3 zetels en VVD 1 zetel. 

Vanuit de participatie heeft de raad echter gezegd:  

Als er geen draagvlak onder de bevolking is komen er geen zonnepanelen.  

Dus het is zaak dat jullie als bewoners zoveel als mogelijk deze zienswijze ondertekenen

Hoe gaan we dat doen? 
Het is de bedoeling dat iedereen zelf een zienswijze ondertekend. Wij als vereniging bereiden dat voor. Jullie kunnen hieronder de zienswijze downloaden, afdrukken en ondertekenen.

Je kunt ook contact opnemen met de vereniging via mail of telefoon, dan zorgen wij voor een zienswijze die je kunt ondertekenen. 

Ben je 18 jaar of ouder, het maakt niet uit waar je woont of op hetzelfde adres al een andere ondertekenaar woont, wel of geen lid van de vereniging bent, het is van belang om zoveel zienswijzen in te dienen.  

Het is de bedoeling dat de zienswijzen allemaal door de vereniging  worden verzameld. Wij zorgen er dan voor dat deze ondertekende zienswijzen op het gemeentehuis worden afgeleverd.  

De ondertekende zienswijze kan je inleveren bij: 

  • Jan Wassink, de Kamp 19 Millingen aan de Rijn, of bij  
  • Geert Dollevoet (Camperparkeerplaats het Crumpsehoekje) Crumpsestraat 28 Millingen aan de Rijn 

LET OP:  Het is niet mogelijk een zienswijze digitaal aan te leveren op het gemeentehuis of bij de ODRN ( Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen) 

Voor het indienen van de zienswijze zijn voor jullie geen kosten aan verbonden. 

We rekenen op jullie medewerking. 

Zodat we tot in lengte van jaren kunnen spreken van Millingen aan de Rijn 

En niet  

Millingen achter de ZONNEPANELEN. 


Plannen voor zonneparken bij Millingen, Kekerdom en Leuth.

Er zijn weer de nodige ontwikkelingen geweest, waarop de vereniging anticipeert. In deze video wordt je bijgepraat!